Công ty Cổ phần cấp nước Điện Biên

http://www.capnuocdienbien.com


CÔNG BỐ THÔNG TIN BIÊN BẢN, NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2020

CÔNG BỐ THÔNG TIN BIÊN BẢN, NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2020
Công ty cổ phần cấp nước Điện Biên công bố thông tin biên bản, nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 tới toàn thể các quý cổ đông.
Các tài liệu bao gồm:
+ BIÊN BẢN HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2020 tải về TẠI ĐÂY
+ NGHỊ QUYẾT SỐ 283/NQ-ĐHĐCĐ ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2020 tải về TẠI ĐÂY
 
DHDCDTN 2020
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây